Wykładowcy

  Autorski program EMBA w Akademii Kaliskiej prowadzony jest z udziałem renomowanych polskich dydaktyków, specjalistów z różnych dziedzin oraz praktyków biznesu i administracji publicznej

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Profesor tytularna nauk społecznych

Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Politechniką Białostocką, gdzie od lat prowadzi zajęcia w programach EMBA, MBA w ochronie zdrowia, MBA HR, MBA Energetyka. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Patologie i dysfunkcje w organizacji, Organizacja inteligentna generacyjnie, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludźmi, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.

Prof. Andrzej Blikle

Prof. Andrzej Blikle

jest naukowcem w obszarze informatyki teoretycznej. Obecnie prowadzi firmę doradczo-szkoleniową w obszarze zarządzania, a w latach 1990-2010 zarządzał firmą rodzinną A.Blikle.

Jego książka „Doktryna jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu” zajęła w 2015 r. I miejsce w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”, a w 2016 r. otrzymała nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014 – 2015”.

Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk, Rady Języka Polskiego i ponad 20 innych organizacji. Wkrótce ukaże się III wydanie jego „Doktryny jakości”.

Marcin Łaski

Marcin Łaski

doradca biznesowy, konsultant, wykładowca akademicki, coach oraz trener umiejętności interpersonalnych, sprzedażowych i menadżerskich.

Absolwent Marketingu na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Trener Biznesu Studium Trenerów Europejskiej Grupy Doradczej.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz PWSZ w Kaliszu, gdzie czterokrotnie został wyróżniony nagrodą Rektora za całokształt działań dydaktycznych na kierunku Zarządzanie Biznesem.
Posiadacz certyfikatu w zakresie wywierania wpływu i perswazji oraz wielu akredytacji PARP w zakresie prowadzenia szkoleń i konsultacji w ramach unijnych projektów szkoleniowych. Laureat pierwszego Poznańskiego Konkursu Publicznych Przemówień.
Jako trener specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, negocjacjach, zarządzaniu zespołem, zarządzaniu czasem, obsłudze klienta, technikach sprzedaży, autoprezentacji czy publicznych wystąpieniach. Jest doradcą organizacyjnym – szczególnie w zakresie tworzenia i wdrażania systemów komunikacyjnych i motywacyjnych – wielu firm branży usługowej i produkcyjnej.

Andrzej Urbaniak

Andrzej Urbaniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1982 – 2004 pracował w zakładach produkcyjnych a od 1991 roku w zarządach spółek pełniąc funkcje v-ce prezesa do spraw finansowych, w tym w spółkach notowanych na GPW w Warszawie.
W 2004 roku uzyskał tytuł Biegłego Rewidenta a od 2005 roku prowadzi Kancelarię Biegłego Rewidenta zajmując się miedzy innymi audytem sprawozdań finansowych.
Jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce gdzie od 2011 roku pełni funkcję prezesa Oddziału w Kaliszu.
Wykładowca kursów i szkoleń zawodowych z zakresu rachunkowości, podatków, finansów oraz prawa gospodarczego.

dr Aleksandra Hadzik, MBA

dr Aleksandra Hadzik, MBA

Polska prawniczka i urzędnik państwowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie podjęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego.

Doktor nauk prawnych. Autorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych rolników, bezpieczeństwa społecznego, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Doświadczenie i wiedzę merytoryczną przekazuje studentom podczas zajęć na wyższej uczelni.
Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) oraz uprawnienia mediatora w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. Od ponad 20 lat pracuje na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, gdzie przeszła pełną ścieżkę kariery. Pracę w KRUS rozpoczynała jako referent, a następnie obejmując stanowiska kierownika placówki terenowej w Lublińcu, zastępcy dyrektora oddziału regionalnego w Częstochowie, wicedyrektora i dyrektora Biura Ubezpieczeń w Centrali Kasy. Od września 2018 roku wiceprezes KRUS, a następnie od października 2018 roku – prezes KRUS.
W styczniu 2021 roku uhonorowana przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odznaką honorową za zasługi dla legislacji
dr Mateusz Domagała

dr Mateusz Domagała

Doradca, strateg

Specjalizuje się w zakresie kreowania wizerunku. Analizuje i szkoli w zakresie wystąpień publicznych, zarówno w kontekście mowy ciała, jak i słowa mówionego. Tworzy strategie i realizuje działania w obszarze polityki medialnej czy zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Współpracuje z osobami publicznymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie kreowania wizerunku.

Marta Szymborska

Marta Szymborska

Absolwentka Filologii Polskiej oraz Europejskiej Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów doktoranckich i podyplomowych z zakresu PR na tejże uczelni.

Przez 11 lat zarządzała w Grupie Raben działaniami komunikacyjnymi w 11 krajach Europy, pracując w centrali firmy. Odpowiadała za stworzenie, wdrożenie i realizację strategii PR, CSR i zaangażowania społecznego. Twórczyni Kodeksu Etyki Grupy Raben. Autorka 20 raportów społecznych.

Od 2017 roku jest odpowiedzialna za działania komunikacyjne i CSR w organizacji GS1, która swoje oddziały posiada w 116 krajach na świecie. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat CSR. Prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące komunikacji korporacyjnej, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

Damian Marciniak

Damian Marciniak

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Był Dyrektorem Wydziału Zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Poprzednio pracował jako dyrektor administracyjny w Pleszewskim Centrum Medycznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie ochrony zdrowia, pełnił m.in. funkcję dyrektora CSIOZ. Ekspert w dziedzinie zarządzania – prowadzi zajęcia z zarządzania projektami oraz komunikacją w organizacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach modułu MBA w ochronie zdrowia, a także na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku na studiach eMBA. W kręgu zainteresowań znajdują się m.in. stosowanie metodyki HB-HTA, wykorzystywanie nowoczesnych metod zarządzania w administracji, analiza transakcyjna i jej wpływ na regulację rynkową oraz korelacja strategii w ramach regionalnej polityki zdrowotnej.
Irek Zyzański

Irek Zyzański

Jak sam mówi o sobie – bywa konsultantem, trenerem, coachem i mentorem. 24 lata pracował w międzynarodowym koncernie FMCG mającym swoje oddziały w ponad stu osiemdziesięciu krajach na sześciu kontynentach.
Pracował w Polsce, na Ukrainie, w Dubaju, Chinach, Rosji, Indonezji i Hongkongu. Miał przełożonych reprezentujących czternaście narodowości. Sam zarządzał międzynarodowymi zespołami w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji.
Obecnie wykorzystuje zdobyte doświadczenia, doradzając firmom, w jaki sposób powinny rozwijać inteligencję międzykulturową pracowników, stanowi ona bowiem jedną z najważniejszych i wciąż niedocenianych kompetencji lidera XXI wieku. Pomaga ekspatom adaptować się do pracy w Polsce, a Polaków przygotowuje do wyjazdów zawodowych za granicę.
Wspomaga również liderów w ich własnym rozwoju oraz organizacje we wdrażaniach programów mentoringowych i liderskich. Przygotowuje mentorów i mentees do uczestnictwa w programach rozwojowych.
Niedawno ukazała się jego książka „Popatrz inaczej. Pułapki komunikacji w biznesie międzynarodowym”.
Paweł Tkaczyk

Paweł Tkaczyk

Jak sam twierdzi – zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom – jako mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą – pisze blog o budowaniu marki, popełnił trzy książki: „Zakamarki marki”, „Grywalizacja” oraz „Narratologia”. Prowadzi szkolenia z marketingu, brandingu, social media… Kocha literki niemal w każdej – poza Comic Sans – formie.
Skip to content