Wykładowcy

  Autorski program EMBA w Akademii Kaliskiej prowadzony jest z udziałem renomowanych polskich dydaktyków, specjalistów z różnych dziedzin oraz praktyków biznesu i administracji publicznej.

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Profesor tytularna nauk społecznych

Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Politechniką Białostocką, gdzie od lat prowadzi zajęcia w programach EMBA, MBA w ochronie zdrowia, MBA HR, MBA Energetyka. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Patologie i dysfunkcje w organizacji, Organizacja inteligentna generacyjnie, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludźmi, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.

Prof. Andrzej Blikle

Prof. Andrzej Blikle

jest naukowcem w obszarze informatyki teoretycznej. Obecnie prowadzi firmę doradczo-szkoleniową w obszarze zarządzania, a w latach 1990-2010 zarządzał firmą rodzinną A.Blikle.

Jego książka „Doktryna jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu” zajęła w 2015 r. I miejsce w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”, a w 2016 r. otrzymała nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014 – 2015”.

Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk, Rady Języka Polskiego i ponad 20 innych organizacji. Wkrótce ukaże się III wydanie jego „Doktryny jakości”.

Marcin Łaski

Marcin Łaski

doradca biznesowy, konsultant, wykładowca akademicki, coach oraz trener umiejętności interpersonalnych, sprzedażowych i menadżerskich.

Absolwent Marketingu na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Trener Biznesu Studium Trenerów Europejskiej Grupy Doradczej.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz PWSZ w Kaliszu, gdzie czterokrotnie został wyróżniony nagrodą Rektora za całokształt działań dydaktycznych na kierunku Zarządzanie Biznesem.
Posiadacz certyfikatu w zakresie wywierania wpływu i perswazji oraz wielu akredytacji PARP w zakresie prowadzenia szkoleń i konsultacji w ramach unijnych projektów szkoleniowych. Laureat pierwszego Poznańskiego Konkursu Publicznych Przemówień.
Jako trener specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, negocjacjach, zarządzaniu zespołem, zarządzaniu czasem, obsłudze klienta, technikach sprzedaży, autoprezentacji czy publicznych wystąpieniach. Jest doradcą organizacyjnym – szczególnie w zakresie tworzenia i wdrażania systemów komunikacyjnych i motywacyjnych – wielu firm branży usługowej i produkcyjnej.
W ramach praktyki trenerskiej i doradczej od niemal 15 lat prowadzi szkolenia oraz konsultacje zarówno dla firm prywatnych, jak i pracowników sektora publicznego (m.in. ZUS, Poczta Polska, Powiatowe Urzędy Pracy, Urząd Miasta Poznania, Urzędy Marszałkowskie Łódź i Zielona Góra, MOPS Kędzierzyn-Koźle, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej). Specjalizuje się głównie w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, jednak w katalogu jego doświadczeń znajdziemy także współpracę ze znanymi markami jak np.: Master Foods Poland, Johnson & Johnson Poland, Nestle Pacific Polska, Lexmark International Polska, Procter & Gamble Poland, ING Nationale Nederlanden.
Marcin przeprowadził ponad 15 000 godzin dydaktycznych szkoleń w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przeszkolił blisko 10 000 pracowników firm o zróżnicowanym profilu organizacyjnym i branżowym; zarówno prywatnych, jak i państwowych.
W opinii uczestników szkoleń spotkania z Marcinem to spora dawka wiedzy przefiltrowanej przez pryzmat realnych doświadczeń, a także okazja do praktycznego sprawdzenia własnych umiejętności oraz analizy zawodowych kompetencji podana w niezwykle sympatycznym opakowaniu.

Andrzej Urbaniak

Andrzej Urbaniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1982 – 2004 pracował w zakładach produkcyjnych a od 1991 roku w zarządach spółek pełniąc funkcje v-ce prezesa do spraw finansowych, w tym w spółkach notowanych na GPW w Warszawie.
W 2004 roku uzyskał tytuł Biegłego Rewidenta a od 2005 roku prowadzi Kancelarię Biegłego Rewidenta zajmując się miedzy innymi audytem sprawozdań finansowych.
Jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce gdzie od 2011 roku pełni funkcję prezesa Oddziału w Kaliszu.
Wykładowca kursów i szkoleń zawodowych z zakresu rachunkowości, podatków, finansów oraz prawa gospodarczego.

dr Aleksandra Hadzik, MBA

dr Aleksandra Hadzik, MBA

Polska prawniczka i urzędnik państwowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie podjęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego.

Doktor nauk prawnych. Autorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych rolników, bezpieczeństwa społecznego, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Doświadczenie i wiedzę merytoryczną przekazuje studentom podczas zajęć na wyższej uczelni.
Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) oraz uprawnienia mediatora w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. Od ponad 20 lat pracuje na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, gdzie przeszła pełną ścieżkę kariery. Pracę w KRUS rozpoczynała jako referent, a następnie obejmując stanowiska kierownika placówki terenowej w Lublińcu, zastępcy dyrektora oddziału regionalnego w Częstochowie, wicedyrektora i dyrektora Biura Ubezpieczeń w Centrali Kasy. Od września 2018 roku wiceprezes KRUS, a następnie od października 2018 roku – prezes KRUS.
W styczniu 2021 roku uhonorowana przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odznaką honorową za zasługi dla legislacji
dr  Mateusz Domagała

dr Mateusz Domagała

Doradca, strateg

Specjalizuje się w zakresie kreowania wizerunku. Analizuje i szkoli w zakresie wystąpień publicznych, zarówno w kontekście mowy ciała, jak i słowa mówionego. Tworzy strategie i realizuje działania w obszarze polityki medialnej czy zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Współpracuje z osobami publicznymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie kreowania wizerunku.

Skip to content